DAFA DP 2.01

DAFA DP 2.01 Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich.

Opracowano na podstawie publikacji:

IFD Guidelines for the Design and Application of Roof Waterproofing - Flat Roof Guidelines, październik 2010

Opracowanie polskie:

Ryszard Klatt

Przy współpracy zespołu redakcyjnego:

Borodzicz Maciej,Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdowiak Andrzej

Ilość stron:

94

 

„DAFA DP 2.01.Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich” to nowa publikacja autorstwa specjalistów zrzeszonych przy Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Publikacja jest już 14 pozycją Stowarzyszenia,  opracowaną przez Ryszarda Klatt przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Maciej Borodzicz, Paweł Fiszer, Brunon Gogol, Andrzej Wdowiak.

Publikacja wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej i stanowi obowiązkową lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

 

Wytyczne DAFA są uznanym przez międzynarodowe środowisko branżowe standardem dla projektowania i wykonawstwa dachów płaskich, a także argumentem i ważnym punktem odniesienia w wielu kwestiach spornych - także dla spraw sądowych.

Powstałe w Polsce w 2006 roku Stowarzyszenie DAFA wpisuje się w europejskie i światowe doświadczenia polegające na wspólnych działaniach wysokiej klasy specjalistów w przekazywaniu wiedzy o wysokim poziomie zaufania.

Plik PDF: