DAFA ID 1.01

 

DAFA ID 1.01. Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich.

Opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 1.01. Stahltrapezprofiltafeln als tragende Konstruktion für einschalige Flachdächer, kwiecień 2005

Autor polskiej wersji:

Paweł Fiszer Stowarzyszenie DAFA

Data wydania:

Styczeń 2008

Ilość stron:

22

 

Trwałość i bezpieczeństwo dachu w znacznym stopniu zależą od umiejętności projektantów, którzy muszą nie tylko znać właściwości blachy trapezowej i jej walory użytkowe, ale przede wszystkim potrafić przewidzieć jej zachowania w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Projektant musi umieć właściwie zwymiarować blachy oraz weryfikować warunki projektowe. Publikacja, mimo że odwołuje się do norm i przepisów niemieckich, dotyczy takich samych jak w Polsce rozwiązań konstrukcyjnych. Definiuje pojęcia, opisuje właściwości jakim powinny odpowiadać blachy fałdowe zastosowane do wykonania konstrukcji nośnych dachów płaskich izolowanych. Opracowanie w sposób zwarty i czytelny opisuje proces produkcji blach fałdowych, sposób ich wymiarowania oraz wskazuje rozwiązania konstrukcyjne przykładowych detali dachów nośnych. Opracowanie odnosi się też również do zagadnień związanych z montażem blach fałdowych. 

Plik PDF: