DAFA ID 1.05

 

DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów.

Opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 1.05 Leitfaden zur Beurteilung von hinzunehmenden Abweichungen bei Bauelementen aus Stahlblech, listopad 2003

Autor polskiej wersji:

Paweł Fiszer, Stowarzyszenie DAFA.

Data wydania:

Styczeń 2008

Ilość stron:

36

 

Publikacja pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania. Podręcznik składa się z dwóch części: pierwszej - dotyczącej jakości dostawy elementów oraz drugiej – zajmującej się jakością lekkiej obudowy po montażu.

W I części znajdują się rozdziały dotyczące tolerancji wymiarowych elementów lekkiej obudowy opisujące wartości graniczne w sposób podobny do polskich aprobat technicznych dotyczących blach fałdowych i płyt warstwowych. Znaczny fragment I części podręcznika stanowią rozdziały dotyczące zagadnień integralnie związanych z przemysłowym sposobem produkcji elementów obudów, które są bardzo rzadko poruszane w literaturze w Polsce m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia, uszkodzenia spowodowane korozją i ich naprawa. Ponadto w tłumaczeniu pozostawiono rozdział dotyczący zagadnień logistyki.

W II części opracowania można znaleźć dane dotyczące tolerancji budowli według niemieckich przepisów, które w połączeniu z wartościami odnoszącymi się do elementów lekkiej obudowy określają możliwe odchyłki obudowy po montażu. W Polsce mamy inne unormowania, lecz podobne problemy z określeniem dopuszczalnych odchyłek wykonanych obudów. 

Plik PDF: