DAFA ID 4.02. + suplement

DAFA ID 4.02.Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych + suplement

I część opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 4.02 Bauphysik. Fugendichtheit im Stahlleichtbau

Opracowanie polskie:

Wiesław Dybał, PawełFiszer, Aleksandra Olechnowicz

II część (suplement) jest autorskim opracowaniem Stowarzyszenia DAFA.

Autor suplementu:

Wiesław Dybał

Data wydania:

Styczeń  2011

Ilość stron:

140

 

Wytyczne składają się z dwóch części. Pierwsza jest tłumaczeniem opracowania IFBS, osadzonym w niemieckich realiach normowych.

Z uwagi na zmiany, które nastąpiły od momentu wydania publikacji, związane z ujednoliceniem norm i przepisów w krajach Unii Europejskiej, publikację rozszerzono o drugą część stanowiącą suplement, omawiający w bardziej szczegółowy sposób zagadnienia związane z zastosowanymi materiałami w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów na rynku polskim. Suplement opisuje działania Unii Europejskiej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w celu ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, sygnalizując tym samym nadchodzące w Polsce zmiany, związane z poprawą izolacyjności, szczelności i trwałości styków budowlanych. Opracowanie wskazuje na różnorodność produktów uszczelniających bez wskazania na konkretnego producenta i ma stanowić pomoc w doborze materiału do uszczelnień pod względem jego właściwości, charakteru pracy i konkretnego zastosowania.