DAFA ID 5.04

 

DAFA ID 5.04. Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych.

Opracowano na podstawie publikacji:

IFBS 5.04 Öffnungen in Dächern aus Stahltrapezprofilen, grudzień 2005

Autor polskiej wersji:

Michał Wilk, Stowarzyszenie DAFA

Data wydania:

Styczeń 2009

Ilość stron:

45

 

Publikacja daje odpowiedź na często stawiane przez projektantów pytania: kiedy i jakie rozwiązania konstrukcyjne są konieczne w przypadku wystąpienia otworów w dachach z blach fałdowych?

W wyniku wykonania otworów w powierzchni dachowej, w układzie statycznym stalowych profili trapezowych, wykorzystywanych jako powierzchnia nośna, powstają nieregularności w przyjmowaniu i przenoszeniu zewnętrznych obciążeń (np. ciężaru własnego, obciążenia spowodowanego siłą ssania wiatru, ciężaru śniegu). Poprzez wykonanie właściwych czynności konstrukcyjnych należy zagwarantować, że obciążenia te zostaną w odpowiedni sposób przeniesione ze strefy otworów na konstrukcję główną (drewnianą, stalową lub żelbetową). Oprócz prawidłowego zaprojektowania pod względem statycznym i konstrukcyjnym wzmocnienia otworów w powierzchniach dachowych konieczne jest uwzględnienie szczególnych wymagań w zakresie techniki połączeń z pokryciem dachu, termoizolacją oraz paroizolacją, tak, aby rozwiązanie było odporne na działanie czynników atmosferycznych, zawierało małą ilość mostków cieplnych oraz stanowiło barierę dla konwekcji i utrudniające dyfuzję pary wodnej. Publikacja wskazuje rozwiązania konstrukcyjne, wskazówki projektowe, wytyczne montażowe, przykłady obliczeń i nie tylko.

Plik PDF: